Израда ПТД за адаптацију, санацију и реконструкцију објекта ПУ

Преглед јавних набавки на Порталу ЈН

Конкурсна документација- ППСОППП

Одлука о додели уговора