ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА СПОРТСКИ ИНСПЕТКОР, ЈЕДАН ИЗВРШИЛАЦ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Јавни конкурс

Изјава 1

Изјава 2