МИТРОВИЦА ДОМАЋИН СКУПШТИНСКОМ ОДБОРУ ЗА ЕКОЛОГИЈУ

Прва седница Одбора за заштиту животне средине, ван седишта Народне скупштине Републике Србије, одржана је у Сремској Митровици у актуелном сазиву. 
Народне посланике, чланове овог скупштинског одбора, поздравио је заменик градоначелнице Петар Самарџић, и том приликом подсетио да се овај састанак одржава поводом Светског дана заштите животне средине, који се обележава 5. јуна. Самарџић је тим поводом похвалио одржавања скупштинских одбора ван седишта Народне скупштине и додао да се на тај начин кроз децентрализацију одлучивања ближе допире и долази до локалних тема, проблема и потреба и у исто време брже и ефикасније налазе начини за њихово превазилажење и решавање. 
Седницом је председавао председник Одбора, проф. др. Љубинко Ракоњац. На дневном реду седнице било је пословање Регионалне депоније Срем-Мачва, покретање иницијативе за формирање зелене одборничке групе у Скупштини града Сремска Митровица и укључивање цивилног сектора у рад градског парламента кроз форму тзв. зелене столице. Поред поменутог, било је речи и о другим темама из области екологије као што су озелењавање јавних површина, где је овај скупштински одбор већ имао учешћа претходне године, о збрињавању пестицидног отпада, о темама у области сакупљања лековитог биља и гљиварства и сл. 
Народни посланик, Томислав Јанковић члановима Одбора предочио је до сада остварене пројекте Града Сремска Митровица у претходних неколико година и додао да је општи циљ веће учешће организација цивилног друштва и јавности, у региону Срема, у процедурама доношења јавних политика и одлука на нивоу локалне заједнице, а у вези са заштитом животне средине и одрживим развојем.