ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА ПОСЛОВИ ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКАТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА УРБАНИЗАМ, ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА

Конкурс

Изјава 1

Изјава 2