ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ПОСЛОВИ ИЗ ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ОБЛАСТИ У ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА.

Конкурс

Изјава 1 

Изјава 2