УСВОЈЕН ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА

На 29. седници Скупштине Града Сремска Митровица усвојена је Одлука о плану развоја Града Сремска Митровица за период 2023-2030. године.

По речима заменика градоначелнице Петра Самарџића ради се о стратешко планском документу, који ће бити путоказ и водиља за даљи развој Града током ове и наредних 7 година.
Израда овог документа захтевала је пуно радно ангажовање консултаната и радних група које су формиране у складу са приоритетним областима, а то су унапређење јавне управе, унапређење друштвених делатности, развој комуналне инфраструктуре, заштита животне средине и одрживи економски развој. Када је израђиван овај план у обзир се, пре свега, узела визија развоја града, потом строго прописана методологија израде, као и развојни правци према пет наведених приоритетних области.

Самарџић је рекао да је у изради плана коришћен мултисекторски модел планирања, који поред јавног сектора укључује и приватни, односно привредни сектор, али и грађане, односно представнике удружења грађљна и цивилног сектора.

По изради Нацрта Плана развоја, исти је дат на јавну расправу која је трајала од 28. априла до 13. маја када је омогућено стручној и осталој јавности, као и представницима удружења грађана и свим грађанима да се укључе у процес јавне расправе, који су дали своје примедбе, конкретне, јасне и квалитетне предлоге и сугестије. Они су, током завршне јавне дебате која је организована 16. маја узети у разматрање и нашли своје место и у Плану развоја Града, али и у неком од осталих стратешко планских аката краткорочнијег карактера, додао је Самарџић.

Посматрајући даљи развој Града овде се прича не завршава, ово је само плански документ, а на локалној самоуправи је да прати његову имплементацију, као и реализацију планом зацртаних циљева и ефеката који желе да се постигну, закључио је Самарџић.